Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την δημοσιοποίηση της έκθεσης "ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ", την συνέντευξη τύπου στην Αθήνα και τις συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.