Η Μ.Κ.Ο. Αίτημα υλοποιεί Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Διαδικασιών Ασύλου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Επισκέψεις σε αρμόδιες υπηρεσίες 
  • Επαφές με θεσμικούς φορείς (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Συνήγορος του Πολίτη)
  • Επαφές με τις άλλες οργανώσεις που παρέχουν νομική και άλλη υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο
  • Σύνταξη συνοπτικής έκθεσης

Διάρκεια προγράμματος: 6 μήνες (Σεπτέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017)

[Τριμηνιαίο δελτίο Παρακολούθησης Διαδικασιών Ασύλου, Σεπτέβριος 2016 - Δεκέμβριος 2016]

Πλήρης έκθεση "Αιτούντες Άσυλο σε Αναμονή"

Σύνοψη έκθεσης "Αιτούντες Άσυλο σε Αναμονή"