Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα νομικής και κοινωνικής βοήθειας. Εξυπηρετήθηκαν 225 άτομα για νομική βοήθεια και 394 άτομα για υλική βοήθεια