Το πρόγραμμα νομικής υποστήριξης αιτούντων άσυλο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με χρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
 
Διάρκεια: 1/1/2019-31/12/2019