Στο πλαίσιο του προγράμματος:

Διενεργήσαμε 91 επισκέψεις σε χώρους κράτησης (τη μία μαζί με τις άλλες οργανώσεις της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ)

Διενεργήσαμε 364 συνεντεύξεις με κρατούμενους

Διερευνήσαμε 204 υποθέσεις

Θέσαμε στις αρμόδιες αρχές 49 υποθέσεις

Υποστηρίξαμε/συμβουλεύσαμε 22 αιτούντες άσυλο.

Κάναμε 5 γενικές παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για θέματα που αφορούν το σύστημα κράτησης (παρατεταμένη κράτηση, ιατρικός έλεγχος κατά την εισαγωγή, καθυστέρηση στην καταγραφή αιτημάτων ασύλου, θέματα ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων, κράτηση ήδη καταγεγραμμένων αιτούντων άσυλο)

Συνάντηση με Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Συνάντηση με τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης (μαζί με τις άλλες οργανώσεις της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ)

Πριν από ένα χρόνο η οργάνωσή μας δημοσιοποίησε την έκθεση ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ στην οποία εντόπιζε σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία ασύλου.

 

Με ανησυχία παρατηρούμε ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα που είχαμε επισημάνει παραμένουν και ότι παράλληλα εμφανίζονται νέα.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Διάρκεια: 10 μήνες (Μάρτιος 2018 - Δεκεμβριος 2018) 

  • Παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο για να τους χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας.
  • Παροχή υποστήριξης σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες της Δανίας το οποίο χρηματοδοτείται από το τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://ec.europa.eu/echo/