Εβδομαδιαία παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο στα γραφεία της Αφγανικής Κοινότητας.