Στο πλαίσιο του προγράμματος:

Διενεργήσαμε 91 επισκέψεις σε χώρους κράτησης (τη μία μαζί με τις άλλες οργανώσεις της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ)

Διενεργήσαμε 364 συνεντεύξεις με κρατούμενους

Διερευνήσαμε 204 υποθέσεις

Θέσαμε στις αρμόδιες αρχές 49 υποθέσεις

Υποστηρίξαμε/συμβουλεύσαμε 22 αιτούντες άσυλο.

Κάναμε 5 γενικές παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για θέματα που αφορούν το σύστημα κράτησης (παρατεταμένη κράτηση, ιατρικός έλεγχος κατά την εισαγωγή, καθυστέρηση στην καταγραφή αιτημάτων ασύλου, θέματα ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων, κράτηση ήδη καταγεγραμμένων αιτούντων άσυλο)

Συνάντηση με Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Συνάντηση με τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης (μαζί με τις άλλες οργανώσεις της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ)