Υποστηρίχθηκαν 927 αιτούντες άσυλο (μαζί με τα παιδιά των οικογενειών ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 1492).