Διάρκεια: 8 μήνες (Ιουλιος 2017 - Φεβρουάριος 2018) 

  • Παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο για να τους χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας.
  • Παροχή υποστήριξης σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης
  • Παροχή υποστήριξης σε υποθέσεις μετεγκατάστασης

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες της Δανίας το οποίο χρηματοδοτείται από το τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.