Μάρτιος 2012:

Ολοκλήρωση προγράμματος «ΣΤΗΡΙΞΗ»

Το πρόγραμμα είχε τρεις δράσεις:

A) Νομική στήριξη των αιτούντων άσυλο προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και να βοηθηθούν να τα ασκήσουν.

B) Κοινωνική στήριξη των αιτούντων άσυλο προκειμένου να ενημερωθούν για τα
κοινωνικά δικαιώματά τους και να βοηθηθούν να τα ασκήσουν. Δίνεται έμφαση στα
προβλήματα στέγης, σίτισης και περίθαλψης.

Γ/ Ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα προσφύγων.

Εξυπηρετήθηκαν 876 αιτούντες άσυλο.