Φεβρουάριος 2012:

Έναρξη της Καμπάνιας για την πρόσβαση στο άσυλο-συμμετοχή της Μ.Κ.Ο. Αίτημα