Ιανουάριος 2010:

Επιστολή ΜΚΟ «ΑΙΤΗΜΑ» προς τον Ύπατο Αρμοστή ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Γκουτιέρες

Περισσότερα ]

 

22 Φεβρουαρίου 2010:

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΜΚΟ) ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Περισσότερα ]

 

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2014:

Υλοποίηση προγράμματος ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ για παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο που επιστρέφονται στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ (εξυπηρετούμενοι 146)

 

30 Μαρτίου 2010:

Παρέμβαση στην ημερίδα του ΕΣΠ για τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ

Περισσότερα ] 

 

30 Ιουνίου 2010:

Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 [ Download ]

Παρέμβαση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαίας
 [ Download ]

 

Σεπτέμβριος 2010:

‘Εναρξη υλοποίησης προγράμματος ΑΡΩΓΗ για παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο (Αθήνα) καθώς και για ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα προσφύγων (Λέσβος).

 

27 Σεπτεμβρίου 2010:

Υπόμνημα στην Επίτροπο Ε.Ε.
 [ Download ]