30 Απριλίου 2011:
Δελτίο Τύπου - «Ηγουμενίτσα»
 Download ]

30 Ιανουαρίου 2011:
Δελτίο Τύπου - «Νομιμοποίηση μεταναστών»
 Download ]

3 Ιανουαρίου 2011:
Δελτίο Τύπου - «Ο δίκαιος αγώνας των προσφύγων»
 Download ]

27 Σεπτεμβρίου 2010:
Υπόμνημα στην Επίτροπο Ε.Ε.
 Download ]

30 Ιουνίου 2010:
Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Download ]