7 Μαΐου 2014 - Επιστολές για την παράταση της κράτησης παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο

Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ECRE), το ΑΙΤΗΜΑ και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έστειλαν επιστολές προς την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα. Σεσίλια Μάλμστρομ και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κο. Νίκο Δένδια, σχετικά με την παράταση της κράτησης των μεταναστών και αιτούντων άσυλο πέρα από το όριο των 18 μηνών που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία για τις επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών.

Ειδικότερα, στις επιστολές αναφέρεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της κράτησης καθώς επίσης ότι η απόφαση αυτή και η εφαρμογή της αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ζητείται η ανάκληση της υπουργικής απόφασης και των σχετικών αποφάσεων παράτασης της κράτησης που έχουν εκδοθεί και η γενικότερη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από την Επίτροπο ζητείται να θέσει το ζήτημα στις ελληνικές αρχές, να ζητήσει την ανάκληση της υπουργικής απόφασης και των σχετικών αποφάσεων παράτασης της κράτησης που έχουν εκδοθεί και σε περίπτωση που οι ελληνικές αρχές αρνηθούν να το πράξουν, να κινηθεί η διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ολόκληρη την επιστολή προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης μπορείτε να την βρείτε εδώ:

 [ Download ]

Ολόκληρη την επιστολή προς την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να την βρείτε εδώ:

 [ Download ]