Οι συνθήκες υπό τις οποίες οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα τους και μετακινούνται προς αναζήτηση προστασίας, πολλές φορές έχουν ως αποτέλεσμα να χωρίζονται οικογένειες. Μερικές φορές οι οικογένειες φεύγουν μαζί αλλά αναγκάζονται να χωριστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Άλλες φορές εγκαταλείπουν τη χώρα τους σε διαφορετικό χρόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρόσφυγες ακολουθούν τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.
Η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες οικογενειακή επανένωση βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες της οργάνωσής μας. Πολλοί από τους αιτούντες άσυλο, ερχόμενοι στην Ελλάδα, έχουν ήδη συγγενείς σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού δικαιούνται να ζητήσουν το αίτημά τους να εξετασθεί από τις αρχές του άλλου κράτους. Πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα με τους αιτούντες άσυλο να καλούνται να προσαρμοστούν στις διαρκώς εναλλασσόμενες πρακτικές των άλλων κρατών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη νομική συνδρομή τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου για την αποστολή εξερχόμενου αιτήματος ανάληψης ευθύνης, όσο και μεταγενέστερα, σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί από το άλλο κράτος.
Ήδη από το 2011, η οργάνωσή μας έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο μέσα στα δύο τελευταία χρόνια έχουμε βοηθήσει περισσότερες από 600 οικογένειες να επανενωθούν. Μεταξύ αυτών, υποστηρίξαμε 67 ασυνόδευτους ανηλίκους με την πιο νεαρή επωφελούμενη της οργάνωσής μας να είναι μόλις 4 ετών.
Όπως είναι εύλογο, η όλη διαδικασία είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για τους αιτούντες οικογενειακή επανένωση. Η ανυπομονησία που συνοδεύει την περίοδο αναμονής δίνει τη θέση της στη χαρά και τη συγκίνηση καθώς πλησιάζει η στιγμή του ταξιδιού για την επανένωση με αγαπημένα πρόσωπα. Κάθε φορά που οι επωφελούμενοι έρχονται για να μας ευχαριστήσουν και να μας αποχαιρετίσουν, εκτυλίσσονται πολύ συγκινητικές στιγμές στο γραφείο μας. Αυτές οι στιγμές μας κάνουν να αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση και μας δίνουν σημαντικό κίνητρο για να συνεχίσουμε.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας αυτής συνεργαζόμαστε με την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου, την αρμόδια κρατική αρχή για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης βάσει του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ, επικοινωνούμε με φορείς και συναδέλφους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη, εργαζόμαστε καθημερινά για την ενημέρωση των επωφελούμενών μας σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και τα δικαιώματά τους και μεριμνούμε για την πληρότητα των φακέλων τους και την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των αιτημάτων τους.
Η μεγάλη σημασία που έχει για τους αιτούντες άσυλο η διαδικασία οικογενειακής επανένωσης είναι προφανής. Εξίσου σημαντική για την ευόδωση της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης είναι και η συνεργασία με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών- τόσο στη χώρα μας όσο και στα άλλα κράτη-μέλη -οι οποίοι χειρίζονται τις υποθέσεις των μελών οικογενειών. Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας με άλλους φορείς στη χώρα μας και τα άλλα κράτη-μέλη, μέσω και της υλοποίησης κοινών προγραμμάτων. Τέλος με δεδομένο ότι η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων απαιτεί οικονομική υποστήριξη, προσβλέπουμε και στην υποστήριξη χρηματοδοτικών φορέων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν αυτή μας την προσπάθεια.

   

Την 31/10/2019 ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο νέο νομικό πλαίσιο για το άσυλο στην Ελλάδα, ο νόμος 4636/2019. Στο σχέδιο νόμου που είχε δημοσιοποιηθεί και το οποίο ψηφίστηκε με αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας, ασκήθηκε έντονη κριτική από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Συνήγορο του Πολίτη και τις οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με αυτή την κριτική πολλές διατάξεις του νόμου θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.
 
Δείτε σχόλια σχετικά με τον νόμο στους παρακάτω συνδέσμους:
 
 

Οι οργανώσεις που υπογράφουμε -μέλη της Καμπάνιας για την Πρόσβαση στο Άσυλο- και δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εκφράζουμε την ανησυχία και την επί της αρχής έντονη αντίθεσή μας για τη θεσμική οπισθοδρόμηση που σηματοδοτεί η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και κυρίως η, εκ νέου, υπαγωγή του χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης και του ασύλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή στο Υπουργείο το οποίο είναι κατ’ αρχήν αρμόδιο για ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.