ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Σε μία περίοδο κατά την οποία εντείνονται τα ρατσιστικά φαινόμενα εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων και παρατηρούνται κρούσματα συμμετοχής μαθητών σε ρατσιστικές επιθέσεις η οργάνωσή μας θεωρεί ως επιτακτική ανάγκη την υλοποίηση παρεμβάσεων στα σχολεία με στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων και την καταπολέμηση του ρατσισμού.

Έτσι στη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011 η οργάνωσή μας υλοποίησε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα προσφύγων. Το πρόγραμμα έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιήθηκε στη μεν Μυτιλήνη με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, στις δε Αθήνα και Πάτρα σε εθελοντική βάση.

Η μορφή των παρεμβάσεων που κάνουμε στα σχολεία οριστικοποιήθηκε μετά από σειρά επαφών που διενεργήσαμε με το Κέντρο Μελέτης και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και με τις κατά τόπο Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ Αθήνας, Αχαϊας, Λέσβου)

Η οργάνωσή μας υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε θέματα προσφύγων. Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών γίνεται με επιμορφωτικά σεμινάρια, με παροχή υλικού καθώς και με οργάνωση επισκέψεων στα σχολεία αλλά και επισκέψεων των μαθητών σε χώρους όπου ζουν ή εξυπηρετούνται οι πρόσφυγες.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών γίνεται με αξιοποίηση της βιωματικής μεθόδου (project). Ειδικότερα επιδιώκεται οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με τους ίδιους τους πρόσφυγες και τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχουν ήδη υλοποιηθεί επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε Αθήνα, Πάτρα και Μυτιλήνη και οργανώνονται επισκέψεις προσφύγων στα σχολεία αλλά και επισκέψεις των μαθητών σε χώρους όπου μπορούν να συναντήσουν πρόσφυγες.

Στόχος μας είναι η συστηματοποίηση και η επέκταση του προγράμματος αυτού. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την τρέχουσα σχολική χρονιά 2011-2012 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αττική και εθελοντικά στην Πάτρα και την Μυτιλήνη.

  • «Επίσκεψη στο 1ο Λύκειο Δραπετσώνας 30/3/2012»

[ Περισσότερα ] [ Σύνδεσμος ]

  • Σεμινάριο εκπαιδευτικών Α’ Αθήνας 24 Νοεμβρίου 2011

Σεμινάριο εκπαιδευτικών Α’ Αθήνας 24 Νοεμβρίου 2011

  • Εκδήλωση στην εκκλησία της Σκάλας Καλλονής 8/4/2011

Εκδήλωση στην εκκλησία της Σκάλας Καλλονής 8/4/2011