Την 31/10/2019 ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο νέο νομικό πλαίσιο για το άσυλο στην Ελλάδα, ο νόμος 4636/2019. Στο σχέδιο νόμου που είχε δημοσιοποιηθεί και το οποίο ψηφίστηκε με αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας, ασκήθηκε έντονη κριτική από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Συνήγορο του Πολίτη και τις οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με αυτή την κριτική πολλές διατάξεις του νόμου θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.
 
Δείτε σχόλια σχετικά με τον νόμο στους παρακάτω συνδέσμους: