Η ιταλική οργάνωση ASGI, με την οποία συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο των διεθνών δικτύων ECRE και PICUM, επισκέπτεται την Ελλάδα προκειμένου να επικαιροποιήσει την πληροφόρησή της σε σχέση με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας λόγω της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, συναντηθήκαμε με εκπρόσωπο της οργάνωσης προκειμένου να την ενημερώσουμε για την τρέχουσα κατάσταση.
Με την ευκαιρία συζητήσαμε και τρόπους ενδυνάμωσης της συνεργασίας μας, με δεδομένο ότι οι χώρες μας και οι οργανώσεις μας αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.