Το ΑΙΤΗΜΑ συνέχισε την παρακολούθηση του συστήματος διοικητικής κράτησης παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο και την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε κρατούμενους/ες με τη διενέργεια τακτικών επισκέψεων σε χώρους κράτησης της Αττικής και της Κορίνθου.

Με βάση τα ευρήματα των επισκέψεών μας προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Οι παρεμβάσεις αυτές κοινοποιήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις μας αφορούσαν:
• Την τήρηση από τις αστυνομικές αρχές της νομοθετικής πρόβλεψης για προληπτική ιατρική εξέταση των κρατουμένων κατά την εισαγωγή τους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης.
• Την εφαρμογή από τις αστυνομικές αρχές του άρθρου 78Α του ν. 3386/2005 για την μη έκδοση απόφασης επιστροφής και την χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας απομάκρυνσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απομάκρυνση προσκρούει στην αρχή της μη επαναπροώθησης.
• Την διασφάλιση από τις αστυνομικές αρχές της δυνατότητας εντοπισμού εκκρεμών αιτημάτων ασύλου ατόμων που συλλαμβάνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη κράτησή τους.
• Την τήρηση από τις αστυνομικές αρχές της διαδικασίας του άρθρου 60 του ν. 4375/2016 για την υποβολή αιτημάτων σε ζώνες διέλευσης αερολιμένων.
• Την διασφάλιση από τις αστυνομικές αρχές της άμεσης καταγραφής της βούλησης των κρατουμένων για την υποβολή αιτημάτων ασύλου
• Την διασφάλιση από την Υπηρεσία Ασύλου της ταχείας καταγραφής των αιτημάτων ασύλου των κρατουμένων.
• Την τήρηση από την Υπηρεσία Ασύλου του άρθρου 46 του ν. 4375/2016 ως προς τις εισηγήσεις της περί της κράτησης, έτσι ώστε αυτή να αποτελεί εξαιρετικό μέτρο.
• Την διασφάλιση από τις αστυνομικές αρχές και την Υπηρεσία Ασύλου των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων, ως ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας κρατουμένων.
• Την διασφάλιση από τις αστυνομικές αρχές και από τα σωφρονιστικά καταστήματα της απρόσκοπτης εξέτασης των αιτημάτων ασύλου αιτούντων που εγκλείονται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
• Την διασφάλιση από την Υπηρεσία Ασύλου της απρόσκοπτης εξέτασης των αιτημάτων ασύλου κρατουμένων που αφήνονται ελεύθεροι.