Την 29η Αυγούστου ξεκινάμε την εβδομαδιαία παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο στα γραφεία της Αφγανικής Κοινότητας.