Επισκέφθήκαμε σήμερα την Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη η οποία ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημά μας για συνάντηση.
Της αναπτύξαμε θέματα που αφορούν την διαδικασία ασύλου, τους ασυνόδευτους ανηλίκους και την διοικητική κράτηση παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο.