Μετά από πρόσκληση του PICUM και του ICMC, το Αίτημα συμμετείχε στη συνάντηση ευρωπαϊκών φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για την Ασφαλή, Ελεγχόμενη και Νόμιμη Μετανάστευση. Η συνάντηση έγινε στις αρχές Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, η Οργάνωσή μας τόνισε τη σημασία της ακώλυτης πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό έδαφος όλων όσοι χρήζουν προστασίας, καθώς και της τήρησης της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Στη δεύτερη φωτογραφία δεξιά η Αγγελική Λουκαϊδη που εκπροσώπησε το ΑΙΤΗΜΑ. Η συζήτηση για τα σοβαρά θέματα της συνάντησης δεν σταμάτησε ούτε στα διαλείμματα! (Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από το ICMC).