Η οργάνωσή μας, στο πλαίσιο προγράμματος νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο, χειρίζεται εκατοντάδες υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει σοβαρή εμπλοκή στην ολοκλήρωση υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης στην Γερμανία. Ειδικότερα έχουμε παρατηρήσει ότι σε περιπτώσεις αιτούντων των οποίων τις υποθέσεις έχει αναλάβει η Γερμανία, δεν έχει διεκπεραιωθεί η μεταφορά, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία που προβλέπεται στον ανωτέρω Κανονισμό. Μέχρι στιγμής η οργάνωσή μας έχει υπ’όψιν της 21 τέτοιες υποθέσεις αιτούντων άσυλο. Σημειώνουμε ότι μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως μία πολυμελής οικογένεια που αναμένει την επανένωσή της με τον βαριά ασθενή πατέρα καθώς και ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Στις αρχές Ιουνίου η οργάνωσή μας ζήτησε την άποψη της Υπηρεσία Ασύλου επί του θέματος και η Υπηρεσία με την από 15/6/2017 έγγραφη απάντησή της τοποθετήθηκε ως εξής

Η Μονάδα Δουβλίνου Γερμανίας ζήτησε από την Υπηρεσία μας την μεταφορά των αιτούντων σε ελεγχόμενο αριθμό ανά μήνα ανεξάρτητα με την εξάμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση της μεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Κανονισμού ΕΕ 604/2013.

Για τις υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία μεταφοράς των έξι μηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό, λήγει στο επόμενο διάστημα ή έχει ήδη λήξει, έχουμε λάβει παράταση προθεσμίας για την μεταφορά τους σε συνεννόηση με την Μονάδα Δουβλίνου Γερμανίας.

Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των αιτούντων άσυλο τους οποίους αναφέρετε στις επιστολές σας θα προγραμματιστούν σε συνεργασία με τις Γερμανικές Αρχές από τον Ιούλιο του 2017 και εξής.

Ωστόσο ο περιγραφόμενος στην απάντηση αυτή διακανονισμός μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας δεν προβλέπεται από τον ανωτέρω Κανονισμό και ως εκ τούτου αντιβαίνει σε αυτόν. Πέραν αυτού δυσχεραίνει την πραγμάτωση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή, βασικού δικαιώματος που προστατεύεται από το Ενωσιακό Δίκαιο.

Δεδομένου ότι οι υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στη Γερμανία αφορούν σε εκατοντάδες αιτούντες άσυλο και ότι κάθε μήνα προστίθεται μεγάλος αριθμός υποθέσεων των οποίων λήγει η εξάμηνη προθεσμία μεταφοράς, η ανωτέρω εμπλοκή έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι προφανές ότι θα ενταθεί περαιτέρω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αν εξακολουθήσει η ίδια κατάσταση.