Σήμερα η Μ.Κ.Ο. Αίτημα δημοσιοποίησε την έκθεση ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ: Αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα-Όψεις της διαδικασίας ασύλου η οποία βασίζεται στα ευρήματα εξάμηνου προγράμματος Παρακολούθησης των Διαδικασιών Ασύλου. Στην έκθεση παρουσιάζεται η κατάσταση τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα μετά την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας.

Δείτε την έκθεση

Διαβάστε την περίληψη της έκθεσης