Από αριστερά προς τα δεξιά: Yonus Muhammadi (Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων), Malin Björk (Ομάδα Ευρωπαϊκής Αριστεράς), Michele Levoy (PICUM), Kadri Soova (PICUM), Σπύρος Ριζάκος (ΑΙΤΗΜΑ), Birgit Sippel (Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών)