Την 30.11.2016 επισκέφθηκε τα γραφεία μας η Trude Jacobsen Γενική Γραμματέας της νορβηγικής εθελοντικής οργάνωσης ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ (www.drapenihavet.no). Η οργάνωση προσφέρει σημαντικό έργο με τους εθελοντές που διαθέτει σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας των δύο οργανώσεων.