17.11.2016 Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του δικτύου PICUM για τα παιδιά χωρίς χαρτιά στις Βρυξέλλες με συμμετοχή της Μ.Κ.Ο. "Αίτημα" και δημοσιοποίηση της συλλογής μαρτυριών παιδιών "Ακούστε τη φωνή μας"

http://picum.org/en/news/picum-news/51538/