Την 25η Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Filippo Grandi με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες, προκειμένου να του εκφράσουν τις απόψεις τους για τα θέματα προστασίας των προσφύγων.
Το ΑΙΤΗΜΑ συμμετείχε στη συνάντηση αυτή και εξέθεσε στον Ύπατο Αρμοστή την έντονη ανησυχία της οργάνωσης για την κατάσταση των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Ειδικότερα έγινε αναφορά:

-Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας για την οποία οι ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις θεωρούν ότι αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

-Στο γεγονός ότι οι υποθέσεις δεκάδων χιλιάδων προσφύγων δεν έχουν ξεκινήσει καν να εξετάζονται, καθώς οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει σε προ-καταγραφή και όχι στην πλήρη καταγραφή τους.

-Στο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων που ενδέχεται να φθάνει και τις 10.000 δεν έχει καν προ-καταγραφεί, πράγμα που σημαίνει ότι στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων και συνεπώς κινδυνεύει με σύλληψη, κράτηση και επανεισδοχή/απέλαση.

Επιπλέον επισημάνθηκε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προκαλεί έντονη απογοήτευση στους πρόσφυγες που αντιλαμβάνονται ότι οι υποθέσεις τους δεν προχωρούν και παράλληλα αποτελεί παράγοντα πρόκλησης εντάσεων. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στα νησιά, όπου είναι εγκλωβισμένοι 11.000 πρόσφυγες οι οποίοι βιώνουν έντονη αβεβαιότητα, καθώς πέραν των άλλων κινδυνεύουν και με επανεισδοχή στην Τουρκία.