Παροχή υλικής βοήθειας σε πρόσφυγες

Η οργάνωσή μας προσφέρει υλική βοήθεια σε πρόσφυγες δίνοντας προτεραιότητα στις πλέον ευάλωτες περιπτώσεις όπως οι οικογένειες, τα ασυνόδευτα παιδιά και οι ασθενείς.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει τρόφιμα, ρουχισμό, κουβέρτες, σχολικά είδη, είδη ατομικής υγιεινής, γυαλιά οράσεως, ακουστικά και ορθοπεδικά βοηθήματα.

Το πρόγραμμα παροχής υλικής βοήθειας βασίζεται στις χορηγίες που λαμβάνουμε από εταιρείες και ιδρύματα (βλέπε ενότητα Δωρητές/Χορηγοί), αλλά και στην συνεισφορά ευαισθητοποιημένων πολιτών.