Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία ΑΙΤΗΜΑ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της σκοποί της είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Τους σκοπούς αυτούς η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία ΑΙΤΗΜΑ επιδιώκει να τους επιτύχει με:

-την διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων κλπ.)

-τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις και συλλογικότητες

-τη διεξαγωγή έρευνας.

Η ιδρυτική ομάδα της Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία ΑΙΤΗΜΑ αποτελείται αφενός από άτομα με πολυετή θητεία και εμπειρία στον χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου από αναγνωρισμένους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.