Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΙΤΗΜΑ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και έχει την νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της σκοποί της είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Τους σκοπούς αυτούς η Μ.Κ.Ο. ΑΙΤΗΜΑ επιδιώκει να τους επιτύχει με:

-την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής και νομικής συνδρομής σε ευάλωτες ως προς την παραβίαση των δικαιωμάτων τους ομάδες (πρόσφυγες, μετανάστες, μέλη μειονοτήτων κλπ.)

-την διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων κλπ)

-τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις και συλλογικότητες

-τη διεξαγωγή έρευνας και την προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Η ιδρυτική ομάδα της Μ.Κ.Ο. ΑΙΤΗΜΑ αποτελείται αφενός από άτομα με πολυετή θητεία και εμπειρία στον χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου από αναγνωρισμένους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.